Dne 31.12.2019 bude z provozních důvodů Exekutorský úřad uzavřen.

 

Soudní exekutor
JUDr. Miloslav Hauerland

Exekutorský úřad Praha 5
Zborovská 3
150 00 Praha 5

tel: 257 312 641
fax: 257 312 645
email: podatelna@urad-exekutora.cz
ID DS: kffg8gt

Úřední hodiny:

Každé sudé úterý: 9:00 - 12:00
Každá lichá středa: 9:00 - 12:00

 

Platební hodiny:

Každé sudé úterý: 9:00 - 12:00
Každá lichá středa: 9:00 - 12:00

 

Případně po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě i v jiné dny.


Najdete nás zde

Nahlížení do spisu

Do spisu soudního exekutora je možné nahlížet pouze v úřední dny po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě přesného termínu nahlédnutí do spisu.